sponsoren? dat kan!

Zonder gezonde en goede financiële basis is het onmogelijk om topsport te bedrijven en dat geldt ook voor de manier waarop Koos de Ronde met zijn sport en passie, het vierspanrijden, omgaat. Zijn ouders en zijn gezin zijn zijn grootste fans en sponsor. Mede dankzij hun on­begrensde steun is het voor Koos mogelijk om te komen tot het niveau waar hij nu is.

Echter, topsport bedrijven geeft ook hoge kosten, zeker in de vierspansport, waar een toprijder minimaal 7 paarden tot zijn be­schik­king dient te hebben die wedstrijdklaar zijn. Wedstrijdklaar betekent een paard dat tijdens grote wedstrij­den in elk onderdeel kan wor­den ingezet. Koos bezit op dit moment een zevental paarden die dit niveau hebben bereikt en daarnaast een vijftal jonge ta­lentvolle – doch onervaren – paarden, die met veel aandacht en training het ‘grote’ werk over een (paar) jaar aan kunnen.

Afgezien van het feit dat het rijden van wedstrijden grote kosten met zich meebrengt, zoals diesel, stal­lings­kosten enz. enz. en waar relatief weinig prijzengeld tegenover staat, zijn ook de operationele kosten hoog (aanschaf & onderhoud van paarden, koetsen, tuigen, vrachtwagen enz.) en blijft de sport voor Koos ondanks alle steun een kostbare zaak.

Sponsoring van Koos en zijn vierspan is heel goed mogelijk. Koos wordt daardoor nog verder in het ‘vierspan-zadel’ geholpen en een sponsor wordt de mogelijkheid geboden tot het uit­dra­gen van zijn bedrijfsnaam door bijvoorbeeld reclame-uitingen op vrachtwagen, rijtuig, kleding enz. (e.e.a. conform wedstrijdbepalingen) alsmede het inzetten van Koos en zijn vierspan tij­dens incentives of andere bedrijfsactivi­tei­ten - relatiemarketing.

Een aantal voorbeelden van het uitdragen van een sponsornaam kan zijn door vermelding op:

  • Vrachtwagen en/of aanhanger geheel & exclusief of deels in de bedrijfskleuren / logo
  • Kleding van gehele team voorzien van bedrijfsnaam / logo
  • Dressuurkoets voorzien van bedrijfsnaam / logo
  • Marathonwagen voorzien van bedrijfsnaam / logo
  • Combinatie sponsorpakket Marathon (Kleding en Marathonwagen)
  • Combinatie sponsorpakket Totaal (Vrachtwagen, Kleding, Dressuurkoets & Mara­thon­wagen)

Als tegenprestatie kan worden gedacht aan de inzet van het vierspan van Koos tijdens een bedrijfs­eve­ne­ment, uitdragen van de bedrijfsnaam tijdens wedstrijden en in de media. De mogelijkheden zijn legio!


Wilt u meer weten? Heeft u vragen? Neem vooral contact op met Koos de Ronde – hij zal u graag te woord staan en u verder kennis laten maken met zijn passie tijdens een verfrissend rit met het vierspan.SPONSORS KOOS: